Efektīvākai elektriskās siltās grīdas izmantošanai

Vai mājokļa apkurei izmantojat arī siltās grīdas?

Ja mājokļa apkurei izmantojat elektriskas apsildāmās grīdas, to automatizācijai iesakām izmantot viedo multislēdzi. Ar viena multislēdža palīdzību varēsiet kontrolēt divas elektriski apsildāmās grīdas. Savukārt ja jums nepieciešams regulēt grīdas vairākās telpās, varat izmantot papildu multislēdzi vai arī esošajam pieslēgt pat 4 spēka relejus, tādējādi papildus automatizējot 4 siltās grīdas. Spēka releji iegādājami elektrotehnikas veikalos.

Katrā silto grīdu zonā jeb telpā tiek novietots viedais temperatūras sensors, kurš ziņo bāzes stacijai par temperatūras izmaiņām attiecīgajā telpā. Apsildāmās grīdas automātiski tiek izslēgtas, kad ir sasniegta vēlamā gaisa temperatūra, tādā veidā lietderīgi izmantojot enerģiju. Multislēdzis ir ērti ievietojams sadales skapī, līdz ar to sistēma tiek integrēta mājā nemanāmi un nav nepieciešams uzstādīt liekas ārējas iekārtas. Jāņem vērā, ka multislēdža uzstādīšanai nepieciešamas tehniskas zināšanas, tādēļ iesakām šo darbu uzticēt mūsu speciālistiem.

Viedais multislēdzis

1 gab.

Viedais temperatūras sensors

1 gab.

1 gab.

  1. Viedais temperatūras sensors
  2. Viedais multislēdzis
  3. Vieda bāzes stacija
Vairāk sadaļu